banner

Декоративни тела и светилка

Ние имаат разновидни основи за светилки, прицврстувачки тела од различен материјал и перспектива. За основи на светилки, имаме модел на виси во месинг или бакарна боја или обоен алуминиум. За база на столни ламби, имаме модел од бетон или цемент, террацо модел и дрвен модел. Исто така, светилките за висење се направени во многу различни стилови, вклучувајќи метални, стаклени, како и бетонска и дрвена смеса.